Investeerdersrelaties

Financiële kalender

Datum
Mei/juni 2024 Publicatie van voorlopige en definitieve cijfers over het korte boekjaar per 31 december 2023
Juli/augustus 2024 6 maandrapportage over het boekjaar 2024
Augustus 2024 Algemene vergadering
Maart 2025 Publicatie van voorlopige en definitieve cijfers per 31 december 2024