HB Holding N.V. rapporteert vandaag over het afgelopen korte boekjaar, dat liep van 1 juni 2023 tot en met 31 december 2023. Vanaf 1 januari 2024 valt het boekjaar gelijk met het kalenderjaar.